TERAPIJA

Ayres terapija senzoričke integracije

Kroz aktivnosti igre, bogate taktilnim (dodir), proprioceptivnim (osjet položaja vlastitog tijela u prostoru) i vestibularnim (osjet kretanja) informacijama djetetu se pruža točno pravi izazov koji će mu/joj priskrbiti iskustvo uspjeha u smislenim aktivnosti (kroz igru). Fokus intervencije je senzoričko iskustvo tijekom igre i smislenih aktivnosti, koje će potaknuti učestalost adaptivnih odgovora, odnosno osposobiti dijete da koristi nove i učinkovitije strategije u izazovima koje okruženje postavlja pred njega (adaptivno ponašanje). Kroz aktivno sudjelovanje djeteta u smislenim aktivnostima (igre) i djetetu usmjereni i vođeni terapijski tretman (individualizirani)potiče se intrinzična motivacija djeteta, uspješna uključenost djeteta u igru tijekom terapijskog susreta mu/joj je nagrada koja ga potiče na daljnje napredovanje, istraživanje i učenje. (Izvor: http://www.vasezdravlje.com/izdanje/clanak/3105/)
Više o primjeni radnoterapijskog pristupa Ayres senzoričke integracije možete pronaći ovdje.

Učenje za igru (prema STagniatti)

DInamičan, interaktivni program osmišljen za povećanje djetetovog spontanog iniciranja igre pretvaranja koji utječe na povećanje u jezičnom izražavanju, korištenju simbola u igri, spontanoj igri, sposobnosti u interakciji s vršnjacima i sveobuhvatno boljem emocionalnom stanju. Kroz radnoterapijsku intervenciju pristupom Učenje za igru, utječe se na razvoj djetetovih vještina i izvedbe aktivnosti, modificiraju se i razvijaju roditeljske vještine kako bi osnažili djetetov napredak i daju preporuke o kontekstu i okolini koji bi djelovao poticajno na dijete.

Fussy baby program

FussyBaby program obuhvaća ciklus od 4 radionice namijenjene roditeljima djece do godine dana sa ciljem rane intervencije. Kombinacijom različitih radnoterapijskih pristupa tijekom rada u maloj grupi (4 bebe uz svoje roditelje) kroz aktivnosti primjerene djeci i roditeljima, potiče se senzomotorni razvoj djeteta, razvijaju se roditeljske vještine, nadilaze izazovi regulacije, hranjenja, spavanja te razvijaju vještine aktivnog i poticajnog igranja s a djecom. Radionicama prethodi inicijalna radnoterapeutska procjena djeteta kojom se mogu prepoznati izazovi u razvoju i napredovanju djeteta. Na kraju svaka obitelj dobiva priručnik, detaljne individualno kreirane savjeti, preporuke i upute.

Naša ljubav prema radnoterapijskoj profesiji pomaknula je granice naših promišljanja o tome kako i gdje bi usluge re/habilitacije trebale biti osigurane svima, tamo gdje se pravi život odvija.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram