RADNA TERAPIJA

Jeste li razmišljali ikada koliko je pranje zuba, hranjenje, odijevanje složen posao. Jeste li razmišljali što nam je potrebno da bi napisali zadaću za školu ili pripremili seminar za fakultet ili izradili dokument na računalu? Jeste li ikada razmišljali koliko energije ulažemo u pripremu ručka, pospremanje doma ili brigu za najdraže? Sve ovo su svakodnevne aktivnosti koje smatramo svojom obavezom ili onim što volimo raditi. Spektar aktivnosti dnevnog života je jako širok, neke mi uopće ne provodimo jer su karakteristične recimo za pojedino područje na kugli zemaljskoj. Neke ne provodimo jer su recimo zastarjele poput recimo slanja glasnika radi razgovora sa udaljenim prijateljima/obitelji, već koristimo druge mnogo suvremenije.

E sada zamislite da navedene, vama drage aktivnosti ne možete provoditi. Recimo, glava vas jako boli i jednostavno pripremanje ručka vam pojačava vašu glavobolju. Ili recimo imate toliko obaveza da jednostavno nemate snage, volje i želje otići na vama dragu šetnju na recimo Jarun, Marjan ili bilo koje vama drago mjesto. Ili recimo ne možete u školu, vrtić jer imate izazove vezane uz vašu dijagnozu.

Tada vam može pomoći RADNI TERAPUT.

Radna terapija se provodi sa ciljem da se osiguraju mogućnosti za potpuno sudjelovanje (participaciju) pojedinca u svakodnevnim aktivnostima i okupacijama u kojima on/ona želi sudjelovati (Christiansen & Townsend, 2010), na način da osoba razvije vještine koje su mu potrebne, da se izmijeni okolina u kojima ih provodi ili da se provedba aktivnosti ili okupacije modificira, a sve sa ciljem uspješnog uključenja i provedbe aktivnosti.

Kroz evaluaciju, koja uključuje standardizirane i nestandardizirane testove, promatranje provedbe aktivnosti i razgovor sa Vama, radni terapeut će Vam pomoći da prepoznate gdje se izazovi nalaze, jesu li u Vašim vještinama, recimo loš hvat, mogu li se te vještine razviti, unaprijediti ili je možda potrebno pomagalo koje će Vam osigurati da aktivnost provodite bez obzira imate li u potpunosti razvijenu vještinu.Također, radni terapeut će vam pomoći da prepoznate prepreke u izvedbi aktivnosti (možda se osjećate nesigurno u vašoj kupaoni pa izbjegavate obavljati aktivnosti u njoj) te vam predložiti kako se vaša okolina može izmijeniti da bi uspješno sudjelovali u aktivnostima. Sama provedba aktivnosti možda vam je zbog određenih razloga preteška ili prelagana ili jednostavno ne znate zašto u njoj ne sudjelujete iako ju volite.

Sve navedeno će utjecati na izradu ciljeva koje uključuje plan radnoterapijske intervencije. Ciljeve ćete zajedno pripremiti s vašim radnim terapeutom. Radni terapeut može vam pomoći da prilagodite vašu okolinu kako bi u njoj uspješno provodili aktivnost, recimo može vam pomoći da promijenite raspored u svojoj kupaoni kako bi bez pretjeranog napora oprali zube ili se našminkali. Također sa radnim terapeutom možete unaprijediti kvalitetu izvedbe, aktivnosti razvijanjem vaših vještina ili korištenje prilagođenog pribora.

Ako ste prepoznali sebe u bilo kojem trenutku i imate potrebu za radnim terapeutom, slobodno nam se javite.

Naša ljubav prema radnoterapijskoj profesiji pomaknula je granice naših promišljanja o tome kako i gdje bi usluge re/habilitacije trebale biti osigurane svima, tamo gdje se pravi život odvija.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram