O NAMA

Svi mi imamo svoje potencijale i dosta često oni ne dolaze do izražaja, nekada je to radi činjenice da ih sami ne vidimo, nekada je to jer nas je strah što će drugi misliti, nekada je to radi činjenice da naši potencijali niti ne dolaze do izražaja jer se ne bavimo aktivnostima koje želimo. Kao radni terapeuti znamo da izvedba i sudjelovanje u aktivnostima (odnosno okupacijama) koje trebamo, želimo ili se očekuje da ih provodimo može pozitivno utjecati na naše zdravlje. Posebno kada postoji okolina i kontekst, kada je aktivnost stupnjavana da nam pruža točno pravi izazov tada se “kockice poslože” i naš potencijal dođe do izražaja. To je bila i ideja osnivanja centra aRTisINCLudum – koristiti naš ruksak vještina u aktivnostima koje  trebamo, želimo ili se očekuje da ih provodimo, a uz to osobama sa kojima radimo osiguravamo podršku u procesu njihovog razvoja i dostizanja svojeg potencijala. Konfucije je rekao “Pronađi posao koji voliš i nećeš morati raditi ni jednog dana svog života“. Mi smo svoj posao ( i svoj poziv) pronašli.

"Smatramo da je igra naše oruđe i nju koristimo u svom pristupu."

Naša ljubav prema radnoterapijskoj profesiji pomaknula je granice naših promišljanja o tome kako i gdje bi usluge re/habilitacije trebale biti osigurane svima, tamo gdje se pravi život odvija. Ako želimo funkcionalnost i samostalnost u svim aktivnostima života, moramo izaći izvan aktualnih okvira i osigurati ono što je potrebno, tamo gdje najviše treba, u domu, igralištu, vrtiću, školi, fakultetu, poslu i svugdje gdje je jednom pjedincu potrebno. Ono što je ključno želimo da su roditelji uključeni u svim fazama, od postavljanja ciljeva djeteta, provedbe intervencije kroz svakodnevne aktivnosti važne djetetu i roditelju. S obzirom da je igra ključna za dijete, smatramo da ju našim oruđem i nju koristimo u  svakodnevnom radu. Kako želimo da dijete i roditelji (to ostali članovi obitelji) budu osnaženi kroz naše susrete, krećemo od potencijala i na njima gradimo kako bi uspješno nadišli svakodnevne izazove.
Naša ljubav prema radnoterapijskoj profesiji pomaknula je granice naših promišljanja o tome kako i gdje bi usluge re/habilitacije trebale biti osigurane svima, tamo gdje se pravi život odvija.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram