Samoregulacija

Ruksak Vještina

Samoregulacija je temelj dugoročnog fizičkog, psihičkog, bihevioralnog i obrazovnog blagostanja djeteta (Shanker,
2012).
Vještina koja nam osigurava sposobnost učinkovitog nošenja sa stresorima (Porges, 2011; Lillas & Turnbull, 2009; McEwen, 2002).
“Sposobnost prilagodbe misli i tijela da ostvare i održe optimalnu razinu potrebne uzbuđenosti da bi izvršili
neki zadatak ili aktivnost. "

Preuzmite brošuru:
BROŠURA
Naša ljubav prema radnoterapijskoj profesiji pomaknula je granice naših promišljanja o tome kako i gdje bi usluge re/habilitacije trebale biti osigurane svima, tamo gdje se pravi život odvija.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram