Virtualne praktične radionice namjenjene roditeljima djece kojima treba podrška u poticanju djece na uključenje u svakodnevne aktivnosti (samozbrinjavanja ili brige o sebi, brige o drugima, učenju, itsraživanju, igri i socijalnoj participaciji), zatim razvijanju senzoričke integracije (procesuiranja), motoričkih vještina, procesnih i socijalnih vještina te mentalnog zdravlja.

Primjenom pristupa usmjerenog na Vaše potrebe, uobličeno na način da zajednički pronalazimo rješenja za izazove i barijere kroz ove radionice trudimo se osigurati da prepoznate svoje sposobnosti i potencijale, kao i sposobnosti i potencijale vašeg djeteta te stvaramo mogućnosti kako bi se razvijali kao osoba, osnažili razvijanje okoline koja će potaknuti Vaše dijete na istraživanje, igru i razvoj.