Opsežna osobi evaluacija svakodnevnog funkcioniranja u dojenčadi, male djece, školske djece i mladih provodi se na individualizirani način u suradnji sa roditeljima/obiteljima i svima koje oni žele uključiti (odgajatelji, učitelji i drugi stručnjaci). Procjena uključuje primjenu različitih standardiziranih (Test senzorne integracije i praksije (The Sensory Integration and Praxis Tests – SIPT, Mjera senzornog procesuiranja – Sensory Processing Measure – SPM, Dunn senzorički profil, Beery-Buktenica razvojni test vizualno – motoričke integracije) i nestandardiziranih procjena, upitnika i promatranja uz pisano mišljenje te savjetovanje i preporuke za roditelje i sve koji rade s djetetom.

Procjena senzoričke integracije

Test senzorne integracije i praksije (The Sensory Integration and Praxis Tests – SIPT), je baterija od 17 testova koji su dizanirani kako bi procjenili vizualnu i taktilnu percepciju, motoričko planiranje, vizuomotorne vještine, 2- i 3- dimenzionalnu konstrukciju i nistagmus (refleksni odgovor očiju na rotaciju). Test se može koristiti kako bi se prepoznala dispraksija i poteškoće senzoričke integracije/senzoričkog procesuiranja (ponekad korišten naziv poremećaj senzoričkog procesuiranja, sensory processing disorder -SPD) . Test je dizajniran za za uporabu s djecom između 4 i 8 godina i 11 mjeseci, no sve češće se koristi sa mladima i odraslima u kojih poteškoće senzoričkog procesuiranja utječu na sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima (poput hranjenja, spavanja, igre, školskih aktivnosti, interakcije sa drugima i sl). SIPT je dizajniran kako bi se propoznao poremećaj senzpričke integracije i koristi se u kombinaciji sa drugim testovima te kliničkim promatranjem kako bi se razvio primjeren terapijski plan za osobu. Primjena SIPT-a traje minimalno 2 sata (ovisno o djetetu), najčešće se provodi u jednom ili dva susreta. Za provedbu SIPTa nije obvezno da osoba može pružiti verbalne odgovore na pitanja u testu, no osoba bi trebala imati sposobnost biti usmjerena na zadatak, pratiti prezentaciju zadatka.

 

Procjena aktivnosti pisanja

Radnoterapijska procjena pisanja uključuje procjenu percepcije prostora, vizualne percpecije, vizuomotoričkih sposobnosti, motoričke točnosti, razlikovanja predmeta od podloge, hvatova. Kroz prepoznavanje kompleksnosti izvedbe, mogućnosti i izazova djeteta priprema se terapijski plan koji će razvijati djetetovu uspješnost u jednoj od ključnih aktivnosti za proces školovanja.

Radnoterapijski razvojni skreening (namjenjen djeci od 0-4 godine)

Radnoterapijska procjena namjenjena roditeljima koji sumnjaju na odstupanja u svakodnevnom funkcioniranju te žele procjenu senzoričkog procesuiranja i motoričkih vještina, pažnje i usmjerenosti, neuromuskularnog funkcioniranja, razvoja igre, interakcije i komunikacije, samoregulacije, usmjerene pažnje, vizuopercpetivnih vještina, nparetka i dostizanja razvojnih miljokaza. Procjena traje 1 sat i 30 minuta i uključuje različiite aktivnosti igre tijekom kojih se identicficiraju djetetove mogućnosti i izazovi. Na kraju, roditelji će dobiti mišljenje o izvedbi dobno specifičnih aktivnosti, mogućnosti i izazova djeteta te popis djetetu usmjerenih aktivnosti za poticanje razvoja, istraživaja, igre i učenja.

Sveobuhvatna radnoterapijska procjena

Detaljna radnoterapijska procjena uključuje inicijalni upitnik za roditelje koji daje uvid u aktualno funkcioniranje, mogućnosti i izazove djeteta. Radnoterapijska procjena u trajanju od 90 minuta uključuje primjenu standardiziranih procjena fine i grube motorike, senzoričke integracije, samoregulacije, planiranja i sekvencioniranja, ravnoteže i koordinacije, samozbrinjavanja, igre i školskih aktivnosti, pisanja, igre i socijalizacije. Procjenu prati opsežan izvještaj sa preporukama i savjetima. Dodatnih 45 minuta uključuje telefonski razgovor s roditeljima i davanje detaljnih uputa.