Kako bi razvijali svoje kompetencije kontinuirano se moramo usavršavati, a kako bi to proveli uobličili smo set radionica koje Vam mogu pomoći da imate okolinu i kontekst koji bi potaknuo Vaš razvoj.

Primjenom rješenjima usmjerenog pristupa osiguravamo  prepoznavanje profesionalnih mogućnosti i potičemo razvijanje željenih profesionalnih ciljeva kroz osposobljavanje u pronalaženju rješenja za svakodnevne izazove u provedbi procjene, koncipiranju terapijskih ciljeva, pripremi tretmana, pisanju mišljenja i slično.

Pristupate materijalima kroz podatke koji su Vam dostavljen u prije/nakon radionice u sklopu programa Ruksaka vještina.

Želimo Vam ugodno učenje.

Skip to content