Saša Radić

Saša Radić, pedijatrijska radna terapeutkinja koja radi s djecom s različitim okupacijskim izazovima, njihovim obiteljima te svima koji su svakodnevica djeteta. Kontinuirano se profesionalno usavršava, certificirani je od strane The University of Southern California Division of Occupational Science and Therapy i WPS – Western Psychological Services za provedbu Ayres senzoričke integracije te implementaciju i interpretaciju Testa senzoričke integracije i praksije (SIPT), završila je tečaj primjene Mirror terapije, ergonomske prilagodbe prostora, alternativnih i augmentativnih oblika komunikacije (PECS), terapije hranjenja, tretmana iritabilnih beba.

Aktivno je uključena u rad Hrvatske udruge radnih terapeuta (HURT). Stručni je suradnik za Udrugu obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom “SJENA” i Hrvatsku udrugu za školovanje pasa vodiča i mobilitet.

Sudjeluje u nizu nacionalnih i međunarodnih projekata (voditeljica tima u  ERASMUS+ projektu). Kao predstavnica HURT-a sudjelovala je u zakonskom reguliranju radnoterapeutske profesije u RH i jedan je od osnivača Hrvatske komore zdravstvenih radnika u kojoj obnaša funkciju Voditeljice Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije i Predsjednice Hrvatske komore zdravstvenih radnika. Kao Predsjednice HURT-a, predstavnica je u World federation of occupational therapists i Council of Occupational Therapists for European Countries. Aktivno je sudjelovala na brojnim nacionalnim i međunarodnim stručno-znanstvenim skupovima, među za struku najrelevantniji navodimo ENOTHE annual meeting 2017. Saša Radić je asistent pri Katedri za radnu terapiju Zdravstvenog veleučilišta.

Iznimno je aktivna u lobiranju za i unaprjeđenju radnoterapeutske prakse na nacionalnom i internacionalnom planu. Saša Radić je sudjelovala u izradi Nacionalne strategije razvoja zdravlja Republike Hrvatske 2012-2020, izradi strategije razvoja palijativne skrbi te kompetencija stručnjaka (radnih terapeuta) u palijativnoj skrbi, izradi core curriculuma te nastavnog plana i programa studija radne terapije kao predstavnica Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije – Hrvatske komore zdravstvenih radnika za Zdravstveno veleučilište u Zagrebu. Saša je sudjelovala u javnim raspravama za niz dokumenata poput Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, mnogobrojnih pravilnika u sustavu zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja poput Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnik o minimalni uvjeti u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. Autor je i urednik edukacijskog portala Hrvatske Udruge Radnih Terapeuta. Saša Radić je trenutno na 2 godini magistarskog studija radne terapije na University of Salford Manchester, United Kingdom.

CV 2018 Radić Saša-HR