Kada prostor i oprema djeluje poticajno na dijete

Djetetov prostor je vaša osobna odluka određena onim što je prihvatljivo za vaš način života. Primjerice u istočnjačkim društvima (primjerice Japan) uobičajeno je da dijete spava s roditeljima, dok je u većini zapadnih zemalja praksa da kada se dijete prestane dojiti da dijete počinje više spavati samo. Stoga dijete može imati svoju sobu ili može spavati zajedno sa vama u istoj sobi. Ono što je ključno je da okolina svakako može imati utjecaja na djetetov razvoj, učenje, istraživanje, što znači da bi okolina trebala biti sigurna za kretanje kako bi iniciral i poticala dijete na istraživanje prostora.

  • imati dovoljno predmeta (pod time se misli na statičnu opremu poput kreveta, ormarića i ostalog, zatim opremu koja se kreće te igračke) koji su razvojno prilagođeni potrebama i interesima djeteta. U današnje vrijeme kada su djeca izložena velikom broju igračaka, svakako je dobra ideja imate zatvorene kutije  u kojima određene igračke možete pohraniti na određeni vremenski period, te mijenjati igračke sa kojima se dijete igra. Navedeni predmeti, pod time se misli na dinamičke predmete te igračke trebali biti dovoljno izazvoni djetetu da ga pozivaju na igru i istraživanje. U  svakom  slučaju  načelo  manje  je  više,  svakako  treba poštivati jer naime pretjerana stimuliranost svakako neće utjecati pozitivno na razvoj vašeg djeteta;

  • postoji otvoreni prostor dostatan potrebama djeteta (i vašim mogućnostima) u kojem bi dijete moglo

Prostorija u kojem dijete boravi većinu vremena, svakako ne bi trebala biti u potpunosti mirna i tiha jer ako se uvijeti promjene dijete će imati problema u umirivanju/zaspivanju. Sa druge strane prostorija/e ne bi trebale biti niti prebučne ili  preaktivne. Veliku važnost  također  bi  trebalo  posvetiti i  mirisima koji svakako  mogu značajno  utjecati  na  razinu uzbuđenja i aktivnosti dijeteta (ali i vas samih). Jaki i intenzivni mirisi, osviježavajući mirisi dižu razinu uzbuđenja, dok ju nježni spuštaju. U prostoru možete imati kutiju sa različitim mirisma, poželjno priordnim, kako bi pri provedbe aktivnosti iste mogli koristiti. Toplina je također jedan od bitnih elemenata,  jer značajno može utjecati na regulaciju razine uzbuđenja  i aktiviteta djeteta. Prostor u kojem boravite bi trebao biti prozračen, sa dovoljno dnevnog svijetla i ugodan za boravak.

Razina sigurnosti i potrebne opreme za osiguravanje sigurnosti u vašem domu će se mijenjati kako raste vaše dijete. U ranim fazama opseg kretanja dijeteta je vrlo malen, no on se rastom proširuje te je uvijek potrebno paziti kako nas naše dijete ne bi iznenadilo (naime djeca se vrlo brzo mijenjaju dostižući nove razvojne miljokaze, primjerice potrebno je posebno paziti kada se dojenče počne okretati, da ne bi palo sa kreveta ili recimo dvogodišnjaka pustiti u prostor gdje su stepenice).

Uvijek je potrebno naglasiti da ipak treba izbjegavati opremu koja ograničava dijete u najvažnijoj aktivnosti, kretanju i istraživanju.

 

 

Resources:

  • Lin-Ju Kang, Ming-Chieh Hsieh, Hua-Fang Liao, Ai-Wen Hwang 1
  • Departement of early education & care (). Creating a Child Care Environment for Success. Dostupno: http://www.mass.gov/edu/docs/eec/licensing/technical-assistance/classroom-physical-environment.pdf
  • http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.aspx?ArticleID=334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podijelite nas:
error