EASI Starter Kit — CLASI

Evaluacija prema Ayres senzoričkoj integraciji© (EASI) je baterija od 20 testova koji su dizajnirani kako bi procijenili ključne senzoričke funkcije koje daju podlogu učenju, ponašanju i sudjelovanju.

EASI test namijenjen je djeci od 3 do 12 godina i 11 mjeseci. EASI mjeri senzoričku percepciju, posturalno/okularnu/bilateralno motoričku integraciju, praksiju i senzoričku reaktivnost.

Testovi Evaluacije prema Ayres senzoričkoj integraciji (EASI)© dizajnirani su kako bi procijenili razvojne temelje senzoričke integracije potrebne za učenje i ponašanje.

Terapeuti koji administriraju Evaluaciju prema Ayres senzoričkoj integraciji (EASI)© trebali bi imati specijaliziranu edukaciju iz teorije Ayres senzoričke integracije za kliničku procjenu i/ili planiranje intervencije.

EASI uključuje provedbu 20 izdvojenih testova dizajniranih kako bi mjerili senzoričku percpeciju, senzoričku reaktivnost, posturalnu kontrolu i motoričke vještine, kao i nekoliko aspekata praksije (zvanih ideacija i motoričko planiranje). 

20 EASI testova procjenjuje 4 kategorije informacija koje ako učinkovito (integrirano) djeluju dijete (osoba) uspješno sudjeluje u svakodnevnim aktivnostima: 

(1) senzoričku percepciju -  Senzorička percepcija nam osigurava da otkrijemo, opazimo i razlikujemo različite vrsta osjetilnih informacija. Mi kontinuirano obrađujemo informacije, od kojih neke ne primijetimo, dok druge ne. Recimo osjeta iz odjeće koju nosimo nije potrebno da ih kontinuirano uočavamo, jer se inače ne bi mogli baviti drugim stvarima, pa ih nakon prvog dodira, njihovo prisustvo više ne uočavamo. S druge strane kada nas netko zazove ili nam da neku uputu tada je bitno da ih detektiramo i na temelju njih izvršimo određenu akciju.  Testovi senzoričke percepcije su nam  ključni za razumijevanje djetetovih snaga i izazova u brzom i točnom otkrivanju, tumačenju i integraciji senzornih informacija o tijelu u odnosu na okolinu.

(2) senzo-motoričke sposobnosti - Senzo-motoričke sposobnosti su nam ključne kako bi bili sposobni izvesti glatke, koordinirane pokrete, sva kretanja ali i statične posturalne setove. EASI senzo-motorički testovi procjenjuju načine na koje dijete koristi senzoričke informacije u izvedbi različitih pokreta cijeloga tijela i kako se uključuje u koordinirane pokrete koji koriste obje strane tijela.

(3) praksiju - praksija je sposobnost cilju usmjerene upotrebe naših ruku i tijela u ciljanim aktivnostima poput: igranje igračkama; korištenje predmeta, olovke ili žlice; građenje struktura, tornja od kocaka ili kuće; pospremanje sobe; ili sudjelovanje u brojnim okupacijama (Ayres, 1985). Praksija se u biti svrstava u kognitivno perceptivne funkcije. EASI testovi praksije ispituju djetetovu sposobnost točnog izvođenja novih radnji, dovršavanja sekvenci radnji od više koraka, oponašanja radnji druge djece ili odraslih i sudjelovanja u suradničkim zadacima s drugima te organiziranja radnje kao odgovor na verbalne upute.

(4) senzoričku reaktivnost - Neurološki sustav kontinuirano reagira na informacije iz okoline. Kada su informacije ugodne, blage, tada otkrivamo i toleriramo osjete te ih integriramo u neku akciju, dok su oni opasni tada reagiramo obrambenom akcijom. Tijekom dana, naše se reakcije mijenjaju, nekada ćemo uživati u glasnoj glazbi, nekada će nam ona smetati, a nekada ju nećemo niti ćuti. EASI testovi senzoričke reaktivnosti mjere djetetovu toleranciju raspona različitih intenziteta uobičajenih osjeta. Senzoričke reakcije uobičajeno služe kako bi osigurale protektivne funkcije.

Testiranje putem EASI© testa se provodi tijekom jednog ili dva susreta te se uz rezultate ispunjenog upitnika Mjere senzoričkog procesuiranja (SPM) (kojeg ispunjavaju roditelji) i promatranja tijekom testiranja koriste za pisanje mišljenja, preporuka i savjeta za svakodnevni život.

Naša ljubav prema radnoterapijskoj profesiji pomaknula je granice naših promišljanja o tome kako i gdje bi usluge re/habilitacije trebale biti osigurane svima, tamo gdje se pravi život odvija.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram