Materijali kojima ste pristupili sastavnica su trajnog usavršavanja #RuksakVještina.

Materijalima pristupate kada želite i prolazite ih u vremenskom periodu kojima vama odgovara. Poželjno je da ih završite do idućeg susreta u živo kada će materijali biti temelj daljnjeg razvoja

Zadatak 1.
Za razmisliti
Zadatak 2.
Zadatak 1.

Za početak odaberite jedan broj od 1 – 5.

Kada ste odabrali broj, prema slici koja se nalazi ovdje odradite zadatak

Zadatak koji ste izradili pohranite i donesite na slijedeću radionicu

Za razmisliti

Ova vježba ima za cilj osvjestiti koliko je važno odabrati adekvatan obrazaca procjenjivanja, intervencije. Obrazac mora biti sukladan mogućnostima, potrebama i željama osobe sa kojom radimo, kako bi na najadekvatniji način pristupili prepoznavanju potencijala koji će nam biti temelj za nadilaženje izazova.

Zadatak 2.

Kako bi prepoznali svoj obrazac kojim učite i/ili shvaćate svijet lijepo Vas molim da ispunite upitnik koji se nalazi ovdje. Kada ste ovo napravili uzmite u obzir da je potrebno pri učenju koristiti strategije koje najbolje odgovaraju vama.

Krenite dalje sa sadržajima na način da prođete slijedećim redoslijedom

  1. prvo proučite Uvod
  2. zatim sadržaj naziva Primjeri okupacijski usmjerenih procjena
  3. te na kraju sadržaj naziva Planiranje radnoterapijske intervencije, pisanje ciljeva i sve ostalo
  4. na kraju ako ste željni dodatnih sadržaja  pogledajte poglavlje naziva Zanimljivo

Nadamo se da ćete uživati u sadržajima

Okupacija - središte radnoterapijskog procesa

1. Uvod
2. Primjeri okupacijski usmjerenih procjena
3. Planiranje radnoterapijske intervencije,pisanje ciljeva i sve ostalo
4. Dokumentiranje RT procesa
1. Uvod

Kada smo na osobu (klijenta, pacijenta usmjereni kroz ono što je njemu važnije tada je lakše zadražati njegovu pažnju i savladati izazove koji stoje pred njim). Zato i u svom radu primarno koristimo praksu utemeljenu na okupacije relevantne osobi.

Uporabom radnoterapijskih procjena koje su usmjerene na okupacije kao terapeuti usmjeravamo se na “pilar” naše profesije, okupacije koje smatramo medijem intervencije, ali i rezultatom intervencije (Fisher, 2013). Naime, radnoterapijski proces je najučinkovitiji i najprepoznatljiviji kada je
organiziran na  „top-down“ način, usmjeren i temeljen na okupaciji/ama. Usmjeravajući se na osobi važne okupacije sagledavamo:

2. Primjeri okupacijski usmjerenih procjena

Neke od okupacijski usmjerenih procjena su:

3. Planiranje radnoterapijske intervencije,pisanje ciljeva i sve ostalo

KAKAV NAM JE PLAN

Plan je ništa. Planiranje je sve.” Dwight David Eisenhower

Kako bi uspješno savladali proces planiranja intervencije i pisanja radnoterapijskih ciljeva, cjelokupni proces ćemo prolaziti na sebi. Ključno je da provedete sve segmente jer takvim načinom osvještavamo kako je to kada se proces provodi i na lakši način možemo svojim klijentima objasniti svaki segment procesa.

Tablica donošenja odluka na temelju podataka koja se koristi u primjeni pristupa Ayres senzoričke integracije može biti korištena i u procesu vlastitog postavljanja ciljeva

Primjenjujući prikupljene podatke koje sakupljamo kroz obrazac refleksije Ja sam (prazan obrazac ste dobili tijekom radionica, a na slici se nalaze upute što je potrebno zabilježiti u kojoj koloni) i Upitnik RT vještina (kojeg ste ispunili prije radionice, a za podsjetnik se nalazi ovdje) razvijamo hipotezu o faktorima koji utječu na svaki odabrani cilj. Za pisanje za sebe odabranog cilja koristimo tehnike SMART, CLEAR i ABCD.

Ciljeve koje pišemo svakako je potrebno napisati u formatu ABCD

Kada smo prošli sve ove segmente napišite svoja 3 cilja na GAS obrascu kojeg ste dobili tijekom radionica (možete ga i preuzeti ovdje).

Kada razmišljate o ishodima intervencije, probajte ih usmjeriti na slijedeća područja

Tada uobličite svoj plan za iduća 3 mjeseca na obrascu kojeg možete pronaći ovdje

4. Dokumentiranje RT procesa

Radnoterapijska dokumentacija je ključan segment radnoterapijskog procesa.

Upute za pisanje radnoterapijske dokumentacije možete preuzeti ovdje

Više o pisanju radnoterapijske dokumentacije možete pronaći ovdje

Zanimljivosti

Zanimljivi video prikazi
Zanimljivi članci
Banka ciljeva
Zanimljive web stranice
Zanimljivi video prikazi

Kratak video o radnoj terapiji kojeg su pripremili studenti radne terapije

Video o pisanju okupacijskog profila

Video o pisanju konstruktivnih ciljeva

Zanimljivi članci

Neki od članaka koje preporučamo pročitati

Banka ciljeva

Banku ciljeva možete pronaći ovdje 

Primjer radnoterapijskih ciljeva možete pronaći ovdje

Zanimljive web stranice

web stranica korisna u procesu planiranja intervencije – https://www.otplan.com/

Naša ljubav prema radnoterapijskoj profesiji pomaknula je granice naših promišljanja o tome kako i gdje bi usluge re/habilitacije trebale biti osigurane svima, tamo gdje se pravi život odvija.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram